Uygulanan Testler ve Ölçekler

Klinik testler;

 • SCL 90 R Semptom Belirleme
 • Beck Depresyon
 • Hamilton Depresyon Değerlendirme
 • Beck Anksiyete
 • Hamilton Anksiyete
 • Young Mani Derecelendirme
 • Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme
 • Maudsley Obsesyon Kompulsif
 • Kısa Psikiyatrik Değerlendirme
 • Pozitif Semtomları Değerlendirme
 • Negatif Semptomları Değerlendirme
 • Kent EGY Sözel Zeka
 • Porteus Labirent Performans Zeka Testi

Nöropsikolojik Testler;

 • KAM Kısa Akıl Muayenesi – SMMT Eğitimsizler İçin Mental Test
 • KKM Kısa Kognitif Muayene
 • Saat Çiz Testi
 • Stroop Dikkat Testi
 • Görsel Kopyalama Testi 1-2
 • Rey İşitsel Sözel Bellek Testi
 • Sayı Dizisi Testi
 • İz Sürme Testi A-B Formu
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

WISC-R Testi

MMPI Testi

Rorschach Testi

TAT ve CAT Testleri

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

CTT (Cümle Tamamlama Testi)

Metropolitan Okul Olgunluk Testi