EGE GELİŞİM AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Ege Gelişim Aile Danışma Merkezi’nin misyonu; bireysel, mesleki ve kurumsal gelişimi destekleme ve ayrıca psikolojik danışma ihtiyaçları çerçevesinde hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Vizyonu ise; hedeflediği tüm faaliyet alanlarında en iyi hizmeti bilimsel temelli, hızlı ve uygulanabilir çözümler ortaya koyarak sunmaktır. Ege Gelişim Aile Danışma Merkezi’nin vermekte olduğu hizmetler;  çocuk-ergen-yetişkin psikolojik danışmanlığı, evlilik ve çift danışmanlığı, kurumsal danışmanlık, psikolojik testler, öğrenci-kariyer-yaşam danışmanlığı ve kişisel gelişim danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir. Merkezimiz, uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

EKİBİMİZ

Kurucu / Uzman Psikolog / Aile Danışmanı

Uzman Psikolog Gülendam Çakmak Ozan 15 yıldır psikodanışmanlık, eğitim-danışmalık ve proje danışmanlığı alanlarında çalışmaktadır. Özellikle çalıştığı alanlar yetişkin ve ebeveyn eğitimi, evlilik öncesi eğitim, kişilerarası iletişim, aile-çift danışmanlığı ve cinsel danışmanlık ve çocuk-ergenlerle psikolojik danışmanlıktır.

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2002 yılında mezun olan Gülendam Çakmak Ozan, 5 yıl özel bir psikiyatri kliniğinde çalıştıktan sonra 9 yıl Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapmıştır.

Çalışmalarına eşgüdümlü olarak birçok sivil toplum kuruluşunda ve eğitim merkezlerinde farklı birçok konuda eğitimler vermiş, sosyal sorumluluk projelerinde proje koordinatörü olarak görev almıştır. Son iki buçuk yıldır Aile ve Toplum Araştırmaları Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Halen kurucusu olduğu Ege Gelişim Enstitüsü’nde psikodanışmanlık, eğitim-danışmanlık ve proje danışmanlığı yapmaktadır.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı alanında yüksek lisans yapmış ve “Çiftlere Evlilik Öncesinde Cinsel Eğitim Verilmesinin Çiftlerin Bilgi Düzeyine Etkileri” konulu çalışmasıyla uzmanlık unvanını almıştır.

Aldığı eğitimler; Transaksiyonel Analiz Eğitimi, EMDR, Bilişsel Terapi Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Cinsel Terapi Eğitimi, Yapısal Aile Terapisi Eğitimi, Analitik Roschach Eğitimi, Analitik Çocuk Çizimleri Eğitimi, Terapötik Kartlar Eğitimi, WISC–R Zekâ Testi Eğitimi.

Web Sitesi : http://www.gulendamozan.com/

Uzman Psikolog / Aile Danışmanı

Uzman Psikolog Tuba İnce İstanbul Ticaret Üniversitesi nde Psikoloji lisans eğitimini 2009 yılında, ardindan Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı tezli yüksek lisansini 2013 yılında tamamlamistir. Psikoterapide EMDR terapisi, Aile Dizimi ve Yoga eğitmenliği eğitimlerinin ışığında, sağlığı bütüncül olarak ele almayı hedeflemekte, birey, çift ve ailelerle çalışmaktadır.

Web Sitesi : www.tubaince.com

Psikolog / Aile Danışmanı

psikolog ülkü aktaşPsikolog Ülkü Aktaş 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.
10 yıla yakın bir süre İstanbul’da pek çok yerli ve yabancı firmada İnsan Kaynakları alanında çalışmış; İşe Alım, Eğitim, Performans Değerlendirme, Kariyer Planlama, Kilit Görev Yedekleme, Yeniden Yapılandırma süreçlerini yönetmiştir. If you appreciate, you can look at your own lady luck during free slot games.

Son 12 yıldır psikodanışmanlık alanında çalışmaktadır.

Özellikle çalıştığı alanlar; Yetişkin ve Ergen Bireysel Terapi, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Ergenlik Uyum Bozuklukları, Aile ve çift Terapileridir.

Aynı zamanda Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesini almıştır.

Sertifikalar:

Aile Danışmanlığı ve Arabuluculuk Sertifikası

Psikolojik Travma ve Krize Müdahale & YAS Danışmanlığı Sertifikası

Çocuk Cinsel İstismarında Psikolojik Değerlendirmeler ve Tedavi Modelleri Sertifikası

Aldığı Eğitimler;

Etkili İletişim Becerileri, Problem Çözme ve Karar Verme, Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, Çalışan Memnuniyeti/ Müşteri Memnuniyeti, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğiticinin Eğitimi, Çatışma Yönetimi, Etkin Sunum Teknikleri, Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma Teknikleri, Zaman Yönetimi ve Planlama, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi, WISC-Zeka Testi Eğitimi

Web Sitesi :   www.psikologulkuaktas.com/

Klinik Psikolog Gülfem Mahpeyker ÇELİK

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2013 yılında, Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı  2015 yılında üstün onur derecesi ile mezun olmuştur.

Lisans ve yüksek lisans programında  ‘ Büyüsel düşünce ve üstbilişlerin Obsesif Kompulsif Bozukluk ile ilişkisi’ konulu tezlerini farklı örneklem grupları ile inceleyerek başarı ile tamamlamıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve NP İstanbul Beyin Hastanesi’ndeki staj yapmış; yüksek lisans öğrenimi boyunca İstanbul’da özel danışmanlık merkezinde psikolog, ardından İzmir’de psikiyatri polikliniğinde klinik psikolog olarak görev almıştır.

Klinik Psikolog Gülfem Mahpeyker ÇELİK’in özellikle çalıştığı alanlar Ergen ve Yetişkin Bireysel Terapi, Travma, Anksiyete (kaygı) Bozuklukları’dır. Psikoterapi esnasında EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), Şema Terapi, Ölüm ve Yas Terapisi, Transaksiyonel Analiz, Psikanalitik yöntemlerini kullanmakta ; NPT (Nöropsikolojik Test Bataryası), MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), WISC-R Zeka Testi uygulayıcısıdır.

Özcan GÜNDOĞAN

2003 yılından buyana ergen, yetişkin bireyler, çiftler ve ailelere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Transaksiyonel Analiz,  Gerçeklik Terapisi, Yaşantısal Aile Danışması, EMDR gibi çok sayıda kuramın tekniklerinin içinde yer aldığı Eklektik Yaklaşımla çalışmaktadır.   2003 yılında Ankara Aile Danışma Merkezinde başladığı Danışmanlığı 2013 yılından bu yana İzmir İlinde devam ettirmektedir.

Aile Danışmanlığının yanı sıra 2010-2017 yılları arasında MEB Aile Eğitimi Programı kapsamında 35 grupta yaklaşık 2000 öğretmenin formasyon eğitiminde; Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının Boşanma Danışmanlığı Uygulaması kapsamında beş grupta yaklaşık 200 meslek elemanının formasyon eğitiminde, Milli Eğitim, Adalet, Maliye Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Diyanet İşleri personeli ve hizmet gruplarına iletişim ve gelişim konularında çok sayıda eğitimde eğitici olarak görev almıştır.

2017 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi için Uzlaştırmacı adayı 17 grubun İletişim ve Müzakerecilik derslerini vermiştir. 2018-19 Eğitim döneminde Katip Çelebi Üniversitesi’nde misafir eğitim danışmanlığı görevini üstlenmiştir. 2019 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi için Uzlaştırmacı adaylarının İletişim dersini vermiştir. Halen Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Lisans Öğrencilerine Aile Danışmanlığı derslerini vermektedir.

Çalışma yaşamına TRT Ankara Televizyonunda programcı olarak başlamıştır. Üç buçuk yıl süren televizyon yayıncılığının ardından ilk olarak SHÇEK Genel Müdürlüğünün, izleyen yıllarda da Çocuk ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanının Basın Danışmanlığı görevini üstlenmiştir. 2003 yılından başlayarak ruh sağlığı ve yetişkin eğitimi alanında çalışmaktadır.

Psikodanışmanlıkst

Esra-Aydınlı-Psikolog 2

Uzman Psikolog Esra Aydınlı 10 yıldır uygulamalı klinik psikolojide; psikodanışmanlık, eğitim-danışmanlık ve proje danışmanlığı alanında çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Esra Aydınlı, Lisans tez çalışmasında “Evlilik Uyumunun Cinsiyet,

Evlenme Yaşı, Evlilik Süresi, Eğitim Düzeyi, Yerleşim Yeri ve Çocuk Sayısı Değişkenleri Yönünden Araştırılması” projesiyle çift ve aile danışmanlıkleri ile cinsel danışmanlıkler alandaki eğitimlerini tamamlamıştır. İlk olarak Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde psikolog olarak görev almış, 6 sene psikoz hastalar üzerine çalışmalar yapmıştır.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Klinik Sinirbilimler alanında yüksek lisans yapmış, Türkiye’de yapılmış ilk çalışma olan “İlk Atak Psikoz Hastalarında Klinik Değerlendirmeler ve Nörobilişsel İşlevler” konulu teziyle uzmanlık unvanını almıştır.

Lisans öğrenimi sırasında Diksiyon, Hızlı Okuma ve Beden Dili konularında eğitici eğitimi almıştır. Özellikle çalıştığı alanlar yetişkin psikodanışmanlıksi, ebeveyn – çocuk eğitimi, kişilerarası iletişim, psikotik hastalarla psikolojik danışmanlık ve psikodanışmanlıkdir.

2015 yılı Ekim ayında Bakanlık bünyesinde görevlendirilmiş uzman psikolog alarak İtalya’da 1 ay süreyle Psikiyatri hastanelerinde gözlemci olarak kliniklerde bulunma fırsatı yakalamış ve sonrasında bunu uluslararası platformda raporlamıştır.

Son 1 yıldır uyku bozuklukları merkezinde ayırıcı tanısı psikolojik uyku sorunu olan hastalarla nörobilişsel alanlarda çalışmaktadır. Aldığı eğitimler; EMDR Bilişsel Terapi Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Nöropsikolojik BİLNOT Bataryası Eğitimi, WISC–R Zekâ Testi Eğitimi, Bağlanma Temelli Çift/Aile/Evlilik Danışmanlığı Eğitimi, Cinsel Terapi Eğitimi, Rüya Analizi Eğitimi, Terapötik Kartlar Eğitimi.

Web Sitesi: http://www.esraaydinli.com/

Psikiyatrist / Psikodanışmanlıkst

Dr. Hira Selma Kalkan 2

1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2006 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına başladı. Bunun yanısıra, Akademi İstanbul’da tam zamanlı tiyatro bölümünü bitirdi (2002-2005). Yurtdışında psikiyatrinin nasıl işlediğine dair gözlemler yaptı, eğitimler aldı ve gönüllü çalışmalara katıldı. 2011 yılından beri üyesi olduğu Türkiye Psikiyatri Derneği’nde “Afet Psikiyatrisi ve Travma Çalışma Birimi “eş koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Tunceli’de halkın çok sevdiği ve heykelini yaptırdığı şizofreni hastası Sewusen’i anlatan belgeseli “İnsanın Deli Dediği “ile Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü. Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere konuşmacı olarak katılmakta, Psikeart ve Psikesinema dergilerinde yazılar yazmaktadır. Halen, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi‘nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi olarak çalışmaktadır.

 

Web Sitesi: http://www.hiraselmakalkan.com/

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Naringül Çakmak

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olan Naringül Çakmak vekil öğretmenlik ve çeşitli firmalarda muhasebe sorumluluğu yapmıştır. Ege Gelişim Enstitüsü’nün kuruluşundan bu yana ekibimizde  görev yamaktadır. Ege Gelişim Enstitüsü’nün mali ve halkla ilişkilerle ilgili tüm çalışmalarını yürütmektedir. Telefonu açtığınızda tatlı sesiyle sizleri karşılayan ve gerekli tüm ayarlamaları yapan Naringül Hanım seanslarla ve eğitimlerle ilgili tüm düzenlemelerden de sorumludur.