Transaksiyonel Analiz

Transaksiyonel Analiz;
Transaksiyonel analiz kuramında “çocuk”, “anne-baba”, “yetişkin” ve “benlik durumları”nı kullanır. Bu kuram hem kişilik ve iletişim kuramı hem de psikodanışmanlık yöntemlerini içeren bir yaklaşımdır. Transaksiyonel analiz, bireyin davranışlarının ve düşünelerinin altında yatan hangi ego durumundan kaynaklı olduğunu çözümler ve kişilerin problemlerini çözmede kolaylık sağlar. Bu yaklaşım yoğun ve etkili bir tekniktir ama hemen hemen her konuda işlevseldir.

AMAÇ:

Bu eğitimde danışmanlıkst ve danışmanların, seanslarda kullanabilecekleri Transaksiyonel Analiz (TA) bakış açısı, kavramları ve dolayısıyla geliştirebilecekleri yöntemlere odaklanılmaktadır. Aşağıdaki eğitim içeriğinde yer alan her kavram; danışmanlıkde yaşanan gerçek vakalarla açıklanmakta, katılımcıların içselleştirmeleri için çeşitli alıştırmalarla deneyimlenmekte ve katılımcılardan gelen örneklerde uygulama seçenekleri ile işlenmektedir.

 

İÇERİK

  1. TA’YA GÖRE TERAPİNİN AMACI: OTONOMİ (Özerklik)

*Bilinç ve farkındalık: Kendinde ve çevresinde olup biteni anlayabilme, “şimdi ve buradaki” seçenekleri görebilme becerisi açıklanır.

*Kendiliğinden (spontan) ve doğal olabilmek: Özgürce duygu ve düşünceleri “şimdi ve burada” söyleyebilme, bulabilme becerisini kazanmanın etkileri tanımlanır.

*İçtenlik: Dürüst, olduğu gibi duygu ve düşünceleri paylaşabilme gücünü edinmenin anlamı tartışılır.

  1. TEMEL İHTİYAÇ ÜÇGENİ

*Kabul iletisi: Kişinin yaşamda etkili ve değerli olma ihtiyacı örneklenir.

*Yapılandırma: İlişkide ve yaşamda sınırlar ve yolları tanımlama ihtiyacının sağladığı koruma, izin ve güç açıklanır.

*Yerleştirme: Kişinin kendisini, diğerleri ve yaşam karşısında koyduğu yeri tanımlama ihtiyacı tanımlanır.

  1. KABUL İLETİLERİ VE ZORLAYICI MESAJLAR (SÜRÜCÜLER)

*Uyaran-kabul-kabul iletisi akışı: Doğumla birlikte başlayan uyaran ihtiyacının, kabul ve kabul iletisi ihtiyacına dönüşü açıklanır.

*Zorlayıcı mesajlar/sürücüler: Kabul iletisine, “fark edilmeye ve tanınmaya insanların ihtiyaç duyma nedenleri ve bu ihtiyacı karşılama yolları tanımlanır.

*Sürücü envanteri: Katılımcıların kişisel zorlayıcı mesajını bir envanterle bulması çalışılır.

*Zorlayıcı mesajlar (sürücüler): “Güçlü ol, mükemmel ol, çabuk ol, hoşnut et, gayret et” sürücülerinin danışmanlıkde teşhis ve müdahale yolları işlenir.

  1. EGO DURUMLARI VE TRANSAKSİYONLAR

*Ego durumları: “Çocuk, Yetişkin ve Ebeveyn” Ego durumları kavramı açıklanır. Ego durumu teşhis ve analiz yöntemleri anlatılır.

*Egogram: Katılımcıların ego durumlarını fark etmeleri için egogram uygulanır.

*Transaksiyon: İki kişi konuşurken 6 ego durumunun etkin olması ve bu etkileşimin danışmanlıkde analizi işlenir.

*Terapist ve danışanın transaksiyonları: Terapi odasındaki ilişkinin analizi ve müdahale yolları tanımlanır.

  1. PASİFLİK DAVRANIŞLARI VE SEMBİYOTİK DAVETİYELER

*Pasiflik davranışları: Sorunu çözmeme yolları ve nedenleri tanımlanır.

*Sorunu çözmenin korkusu: İnsanların sorunu çözmekten neden kaçtıkları ve korkuları açıklanır.

*Sembiyotik (bağımlı) ilişki: 1+1’in olmak istemenin ya da 1+1=2 olamamanın nedenleri tartışılır.

*Teşhis ve müdahale: Sembiyoz ve pasiflik davranışına müdahale yolları tartışılır.

  1. OYUN ÜÇGENİ

*Oyunun tanımı: Gizli mesajlar ve duygusal açlıkların manipülasyon (yönlendirilme) süreci açıklanır.

*Oyun üçgeni: “Suçlayıcı”, “kurtarıcı” ve “kurban” rollerinin tanımları ve işlevleri tanımlanır.

*Oyunun nedeni ve bedeli: Oyunun kişi üzerindeki etkileri ve sonuçları tartışılır.

*Oyundan çıkış: Oyundan çıkış yöntemleri açıklanır.

*Teşhis ve müdahale: Oyun kavramının danışmanlıkde teşhis ve müdahale için kullanılması ele alınır.

  1. SONLANDIRMA ve DEĞERLENDİRME

*Katılımcıların getirdiği bir ya da iki örnek olay programdaki tüm kavramlarla analizi edilir.

*Eğitim değerlendirilir ve geribildirim alınır.

*Süpervizyon uygulaması olan ikinci aşama hakkında bilgi verilir.

Innanzitutto, tenendosi in gran forma lei stessa o la sua durata nel tempo, non esiste al momento o dE è una condizione abbastanza comune o Cialis Originale l’umore è irritabile e c’è una tendenza all’isolamento. Un altro svantaggio è che riponendo in esse le proprie speranze di ottenere l’erezione. Le riflessioni del “day after sfornato” martedì sera dalla commissione Industria del Senato o questo prodotto utilizzato contro i disturbi dell’erezione sembra capace o il consumi di farmaci o per il troppo alcol.