Grup Terapisi

Grup danışmanlıksi, diğer danışmanlık yöntemlerinden farklıdır. Kişi yalnız veya ailesi ile birlikte değildir. Birçok problemde olumlu sonuçlar alındığı bilinmektedir. Grup danışmanlıksi kişilerin kendilerini rahat hissettiği, yalnız değilim düşüncesini fark etmelerini sağlayan bir danışmanlık yöntemidir. Grup danışmanlıksinde danışanlar kendi problemlerine benzer sıkıntıları olan diğer danışanlarla beraber, eğitim almış lider bir psikodanışmanlıkst eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar. Gruplar genel olarak 6-12 kişiden oluşur ve haftada bir oturum olacak şekilde belirlenen süre zarfı içerisinde seanslar devam eder. Gruplar genellikle sosyal fobi, bağımlılıklar, iletişim becerileri, girişkenlik gibi belirlenmiş temalar üzerine yoğunlaşıp belirli alanlarda işlevselliğin artırılmasını hedefler.