Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi, dört temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlar; sorunu analiz etmekten kaçınma, müdahalelerde yeterli olma (danışanın çözüm üretmesi), şimdi ve gelecek üzerine odaklanma ve içgörü yerine eylem üzerine odaklanmadır. Diğer terapi yöntemlerinde odak, geçmişteki yaşantılar iken bu terapi yönteminde odak, bireyin geçmişi değil, şu anda içinde olduğu yaşamı ve geleceğidir. Bu terapi tekniğinde, danışandan hayalini kurduğu veya olmasını istediği geleceği düşünmesi istenir ve bu geleceğe doğru nasıl ulaşabileceğine odaklanması beklenir. Bu tekniğe göre çözüm zaten kişinin kendisinde vardır ve sorunların kaynağına değil nasıl aşılacağına odaklanılmaktadır.

Based upon the range of paper you’re using, a navigate to this site single, double, or double spaced paragraph is usually used.