Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikoloji biliminin verilerine dayanan bir danışmanlık yöntemidir. Saptanan problemlerin çözümünde kullandığı sözel ve davranışsal yöntemler de aynı şekilde bu bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayalıdır. Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerimizin duygularımız, davranışlarımız ve bedensel tepkilerimiz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünmektedir ve davranışlarımızın asıl kaynağının düşünceler olduğunu belirtmektedir. Bu terapi yöntemine göre düşünceler değiştiği takdirde davranışlar da değişmektedir ve davranışlar değiştiği takdirde düşünce değişmektedir. Davranış ve düşüncenin birbiri içerisinde ilişkili olduğuna değinmektedir.