Kurumsal Danışmanlık

Birey olmanın yanı sıra ‘Biz’ olmak ve bir iş ortamında bunu sağlamak zor olduğu kadar çok önemlidir.  Kurumsal danışmanlığın amacı, kurumda çalışanların uyumlu bir şekilde çalışması, kurumun verimliliğini ve kalitesini arttırmaktır. Bu hedefe yönelik kurumsal danışmanlıkta asıl amaç bireylerin psikolojik becerilerinin gelişmesi, işyeri performansı ve kurum içinde etkin iletişim kurma ve kuruma uyumlu çalışmayı sağlamaktır.