Çocuk - Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığında ‘aile’ sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınır ve bazı seanslar ailelerin de katılımı ihtiyaç duyulabilmektedir. Çocuklarda meydana gelebilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önemlidir. Danışmanlık ve danışmanlık süreci çocukların duygularını ve düşüncelerini fark etmesi, yaşadıkları sorunları tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve çocuklara yaşadıkları sıkıntılarla başa çıkma becerisi kazandırmayı ve kendilerini daha iyi ifade etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ergenlik fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişim alanlarında yaşanan hızlı değişime uyum sağlamayı gerektiren bir dönemdir.  Bu dönemde kişinin özel ve okul yaşantısını zorlaştırabilmektedir ve bu değişimlerden doğan problemleri düzenli ve dengeli şekilde devam etmesi ve bir profesyonelden yardım alması çok önemlidir. Bu nedenle ergen danışmanlığında bireye sağlanan desteğin yanı sıra ebeveynlere sunulan danışmanlığın sürece katkısı önemlidir.


essay writing services

Writing a fantastic essay is a critical factor in determining how well you’ll do in essay writing service cheap a college.