Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışan ve danışmanın aktif olarak çalıştığı bir süreçtir. Günlük yaşamımızda birçok sorunla karşılaşmaktayız ve kişilerle yaşadığımız çatışmaların yanı sıra kendi içimizde de çatışmalar yaşamaktayız. Kişinin yaşanan çatışmaların ve problemlerin altında yatan kaynakların farkında olması çok önemlidir. Kişiler sorunlarının yaşam kalitesini etkilemesine izin vermemek için profesyonel destek almayı tercih etmektedirler. Bireysel danışmanlıkta asıl amaç bireylerin özgürce, güven problemi yaşamadan danışanla iletişim kurması ve aynı zamanda danışmanın etik kurallar çerçevesinde danışana psikolojik destek sağlayarak sorunların çözümüne yönelik duygusal ve ruhsal gelişimlerinde yardımcı olmasıdır. Bir bireyin danışmanlık alması o kişinin patolojik bir probleme sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Günümüzde algı bu yönde olsa da aslında hem patolojik hem de günlük yaşantımızda karşımıza çıkan problemleri çözmemizde asıl kaynağı bulma, doğru ilişki kurabilme ve farkındalık sahibi olmamızda yardımcı olmaktadır.